Konflikthåndtering

Uenigheder og konflikter opstår af og til hvor mennesker fungerer sammen. Jeg kan støtte jer i processen med at få uenighederne italesat og bearbejdet konflikten, så samarbejdet fremadrettet kan foregå i gensidig respekt - og i bedste fald i et samarbejde som er bedre end før konflikten opstod.

Ligeledes kan jeg støtte jer i at forebygge uenigheder bliver til egentlige konflikter, fx ved hjælp af temadage og kurser omkring emnet.

Ud over mine mange års erfaringer med konflikter i arbejdsmæssige sammenhænge, er jeg i 2010 uddannet og udpeget af Rigspolitiet som Konflikrådsmægler i Syd- og Sønderjyllands Politi, og mægler mellem gerningsmand og forurettede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringkøbingvej 24 6800 Varde Tlf: 30 29 39 79 E-mail: hl@loethconsulting.dk