Personlige Sundheds Profiler

Et godt helbred i form af en sund krop og mental balance er fundamentalt for at kunne yde en god arbejdsindsats og skabe værdi både internt i organisationen og eksternt i forhold til virksomhedens kunder og øvrige interessenter. Det giver nemlig både overskud og selvtillid at være fysisk og mentalt stærk.

Men hvornår er man i god form og balance? Svaret er, at det er individuelt fra person til person.

LøthConsulting udarbejder Personlige Sundheds Profiler (PSP) efter et anerkendt og velgennemtestet koncept, hvor den enkeltes egen opfattelse af helbredet er i centrum. Der tales bl.a. om kost, livsstil og motion og der måles hvis ønsket blodtryk, blodsukker og vejledende kolesterol. Alt sammen for at kortlægge evt. skjulte faresignaler og give mulighed for at rådgive omkring livsstilsændringer, der kan mindske risikoen for hjerte-kar sygdomme mv.   

Trivselssamtaler er et tilpasset koncept, udviklet af LøthConsulting, som er mindre omfattende og dermed mindre tidskrævende og billigere at gennemføre.

Trivsel og balance mellem arbejdsliv og fritid for både ledelse og medarbejdere, medfører øget livskvalitet på det menneskelige plan og nedsat risiko for stress symptomer og sygefravær. Læs mere om stress og konceptet trivsel trods travlhed her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringkøbingvej 24 6800 Varde Tlf: 30 29 39 79 E-mail: hl@loethconsulting.dk