Virksomheder er unikke

LøthConsulting arbejder bredt men fokuseret på alle områder af det psykiske arbejdsmiljø. Ethvert menneske er unikt og dermed er også alle virksomheder unikke og har unikke behov. LøthConsulting tager derfor altid udgangspunkt i et indledende møde, hvor det afdækkes hvilket område, der skal arbejdes med og hvilken arbejdsform, der passer bedst.

Arbejdsområder

Psykisk arbejdsmiljø
Medarbejdere der trives har generelt langt lavere sygefravær, bidrager i større grad til en positiv stemning og skaber større kundetilfredshed end personer ude af balance. Et godt psykisk arbejdsmiljø er derfor afgørende for, om en virksomhed opnår succes og kan tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere. Lad LøthConsulting tage pulsen på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed.  

APV
LøthConsulting har mange års erfaring med at udarbejde arbejdsplads vurderinger og kan tilbyde et let tilgængeligt koncept, der kan målrettes jeres branche. Læs mere om APV her

Stress
Travlhed forveksles ofte med stress, men det er faktisk muligt at skabe trivsel trods travlhed. Vi tilbyder individuel coaching, gruppeintervention, temamøder og kurser i stresshåndtering.

Coaching og supervision
Både ledere og medarbejdere kan få brug for coaching eller supervision i forbindelse med eksempelvis fyringer, mobning, konflikter og sygefravær. Rettidig omsorg og støtte kan hindre stress, medarbejderflugt og konflikter i at udvikle sig.

Personlige sundhedsprofiler
Sunde medarbejdere skaber bedre resultater! LøthConsulting kan afholde trivsels- og livsstilssamtaler og lave helbredskontrol af eksempelvis natarbejdere og andre udsatte grupper eller enkeltpersoner. Der tages altid udgangspunkt i den enkeltes egen opfattelse af helbred og sundhed.

Organisationsudvikling
LøthConsulting afholder løbende arbejdsmiljøkurser og kurser i kommunikation, teambuilding og samarbejde. Også emner som mødekultur, rygepolitik, voldspolitik og menneskesyn kan være omtålelige men vigtige at tage fat på for at sikre, at der i dagligdagen bliver levet op til virksomhedens værdier/værdigrundlag. 

Ringkøbingvej 24 6800 Varde Tlf: 30 29 39 79 E-mail: hl@loethconsulting.dk